skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89

Audyt

Rewizja finansowa (audyt) obejmująca badanie bilansu, badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych), przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające ... 

więcej

Księgi handlowe

Księgi Handlowe (KH) to forma rozbudowanej ewidencji zdarzeń gospodarczych (zwana często pełną księgowością), która zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczona jest dla spółek kapitałowych

więcej

KPiR

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) to forma uproszczonej ewidencji księgowej przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

więcej

Kadry ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa firmy obejmuje pełny zakres prac związanych z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak również zatrudnionymi na inne umowy cywilno-prawne

więcej