skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
 • Usługi audytorskie
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Biuro Rachunkowe
 • Usługi księgowe
 • Kadry, płace, ZUS

Cennik

Zryczałtowane ceny dla uproszczonej księgowości, pełnej księgowości, usług kadrowo-płacowych podane są jako ceny minimalne, uwzględniające w podstawowym zakresie wszystkie czynności niezbędne do pełnego zaksięgowania i rozliczenia podatkowego jednego miesiąca:

 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (uproszczona księgowość)
 • Księgi Handlowe (pełna księgowość)
 • Usługi kadrowo-płacowe (za jednego zatrudnionego/miesięcznie)
 • od 350,- zł
 • od 1.500,- zł
 • od 40,- zł


Wysokość ceny usługi księgowej ustalana jest na podstawie negocjowanej oferty przedstawionej przez biuro, sporządzonej na podstawie informacji o:
 • rodzaju firmy,
 • profilu i specyfiki działalności,
 • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowo-podatkowej,
 • występujących zdarzeniach gospodarczych,
 • ilości dokumentów,
 • ilości pracowników,
 • zakresu wymaganych usług,
 • nakładu pracy
 • dodatkowych prac i oczekiwań Klienta.

Poniżej przedstawiamy cennik usług dodatkowych:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przystosowanie wzorcowego planu kont
 • opracowanie instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów firmy
 • analiza ewidencji księgowej (cena umowna lub godzinowa)
 • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu) - nie mniej niż 1000,-zł
 • zamknięcie roku KPiR i sporządzenie załącznika PIT/B do zeznania rocznego
 • sporządzenie zeznania rocznego PIT-36/37
 • korekta deklaracji podatkowej
 • korekta listy płac/deklaracji ZUS
 • sprawozdanie statystyczne GUS
 • wnioski i sprawozdania sporządzane do banku (kredyt/leasing)
 • wyprowadzanie zaległości (cena umowna lub godzinowa)
 • przeglądy ksiąg, audyty (cena umowna lub godzinowa)
 • złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym
 • usługi administracyjne (podania, wnioski, pisma urzędowe)
 • odebranie dokumentów od Klienta (usługa kurierska)
 • odebranie dokumentów z urzędu (US, KRS)
 • porządkowanie dokumentów, ("prostowanie", układanie)
 • wysłanie listu poleconego (np. deklaracji podatkowej)
 • zestawienia i analizy finansowe (cena umowna lub godzinowa)
 • konsultacje księgowe, doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • usługi audytorskie (cena ustalana indywidualnie)
 • pozostałe usługi
 • - od 1000,- zł
 • - od 300,- zł
 • - od 500,- zł
 • - 150,- zł/godz.
 • wynagrodz. XII
 • wynagrodz. XII

 • od 150,- zł
 • 100,- zł
 • 100,- zł
 • od 200,- zł
 • od 200,- zł
 • 150,- zł/godz.
 • 150,- zł/godz.
 • 150,- zł
 • od 200,- zł
 • refaktura
 • 100,- zł
 • 100,- zł
 • 50,- zł
 • 150,- zł/godz.
 • 150,- zł/godz.
 • cena umowna
 • cena umowna


Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Powyższe informacje i zawarte ceny orientacyjne nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych (Prawo zamówień publicznych).