skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
 • obsługa kadrowa pracowników
 • obsługa płacowa pracowników
 • raporty i rozliczenia pracowników ZUS
 • deklaracje i rozliczenia pracowników PIT

Kadry ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa firmy obejmuje pełny zakres prac związanych z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak również zatrudnionymi na inne umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) od momentu zatrudnienia (umowa o pracę/zlecenie), poprzez naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, rozliczaniem ZUS/PIT, aż do zakończenia świadczenia pracy (świadectwo pracy/rachunek).
 • Przygotowanie informacji nt. obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników (PIP, Sanepid)
 • Pomoc w założeniu akt osobowych pracowników (teczki osobowe) wykaz niezbędnych czynności i dokumentów
 • Symulacja wynagrodzeń (netto/brutto - umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, inne) - koszt firmy/ZUS/wynagrodzenie dla pracownika
 • Przygotowywanie standardowych umów o pracę, oraz umów cywilno-prawnych (z rachunkiem włącznie)
 • Przygotowywanie aneksów zmian warunków pracy
 • Przygotowywanie świadectw pracy
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia/dochodu pracownika
 • Przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji od Klienta (tabelaryczne, indywidualne), Wyliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4/PIT-8)
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych/wyrejestrowujących oraz miesięcznych raportów imiennych i zbiorczych za pracowników do ZUS (wysyłka elektroniczna z programu PŁATNIK)
 • Przekazywanie raportów imiennych RMUA dla pracowników oraz informacja o wysokości składek ZUS (raport/przelew w formacie PDF)
 • Prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji pracowniczych (np. kartoteki wynagrodzeń, ewidencje urlopów itp.)
 • Wyliczanie ekwiwalentów urlopowych, rozliczanie zwolnień lekarskich, przygotowywanie zaświadczeń do ZUS (Z-3)
 • Sporządzanie rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Sporządzenie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT-8AR)
 • Podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.