skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencje rachunkowe i podatkowe
 • nadzór nad księgami rachunkowymi i podatkowymi
 • przeglądy ewidencji księgowej
 • przeglądy specjalistyczne, ukierunkowane
 • wyprowadzanie zaległości podatkowo-księgowych
 • odtwarzanie ksiąg rachunkowych
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • konsultacje i doradztwo w zakresie organizacji księgowości

KPiR

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) to forma uproszczonej ewidencji księgowej przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych i spółek jawnych. Z takiej formy księgowości skorzystać mogą zarówno podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą jak również pozostali, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów tzn. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez Klienta, oraz dowodów wewnętrznych,
 • Prowadzenie Ewidencji środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych z uwzględnieniem planów amortyzacji, Ewidencji Wyposażenia,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5/PIT-5L) prowadzących działalność gospodarczą/wspólników - informacja sms, e-mail,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) sporządzanie faktur wewnętrznych niezbędnych do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw (WDT), import, eksport oraz prowadzenie rejestrów podatku należnego/naliczonego, na podstawie których sporządzana jest deklaracji VAT-7, oraz informacja VAT-UE - informacja o wysokości zobowiązania VAT oraz deklaracje VAT (format PDF) wysłane e-mailem do Klienta,
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych do ZUS osób prowadzących działalność oraz wysyłka elektroniczna z programu PŁATNIK, informacja o wysokości składek ZUS,
 • Sporządzanie wszystkich miesięcznych zestawień księgowych wymaganych przepisami ustaw (zapisy KPiR, rejestry sprzedaży/zakupu VAT),
 • Rozliczenie dochodu/straty na koniec roku podatkowego po zamknięciu księgi uwzględniające sporządzony przez Klienta spis z natury (zestawienie PIT-B do zeznania rocznego),
 • Podstawowy zakres konsultacji księgowo-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Sporządzenie zeznania rocznego dla osoby prowadzącej działalność/wspólnika (PIT 36/37 z załącznikami), 
 • Przygotowywanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji (np. leasing),
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),