skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
  • Usługi audytorskie
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Biuro Rachunkowe
  • Usługi księgowe
  • Kadry, płace, ZUS

O firmie

Biuro Audytorsko-Księgowe Barbara Rafalska, wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3252 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, którego właścicielem jest biegły rewident Barbara Rafalska (nr. 11012) oferuje szeroki zakres usług BIEGŁEGO REWIDENTA oraz PROFESJONALNYCH KSIĘGOWYCH skierowanych do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, fundacji i stowarzyszeń.

Posiadamy certyfikaty Ministerstwa Finansów nr 354/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku oraz nr 15800/2006 z 21 września 2006 roku. Naszym Klientom gwarantujemy poufność oraz pełne bezpieczeństwo informacji danych finansowych. Swoje obowiązki wykonujemy z najwyższą starannością zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy zawodowej kierujemy się rzetelnością, sumiennością i odpowiedzialnością. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, posiadając aktualną polisę ubezpieczeniową.

Współpracujemy z prawnikami, rzeczoznawcami, aktuariuszami i specjalistami prawa pracy.

Posiadamy duże doświadczenie zawodowe, działalność prowadzimy od 1995 roku, wcześniej pod nazwą Konsultacje Podatkowe i Księgowość Barbara Rafalska. W tym czasie zaufało nam kilkadziesiąt firm, dla których świadczyliśmy zarówno usługi księgowe jak i przeprowadzaliśmy audyty.

Zapraszam do współpracy
Barbara Rafalska