skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
  • Usługi audytorskie
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Biuro Rachunkowe
  • Usługi księgowe
  • Kadry, płace, ZUS

Promocje


"Z polecenia"
to oferta skierowana do naszych dotychczasowych Klientów. Za każdego nowego Klienta, któremu Państwo polecą usługi księgowe naszego biura rachunkowego, i z którym podpiszemy umowę na stałą współpracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, otrzymają Państwo zniżkę w wysokości równowartości usługi za pierwszy miesiąc prowadzenia ksiąg rachunkowych poleconemu Klientowi.

"Zmień biuro rachunkowe"
to oferta skierowana do naszych przyszłych Klientów, którzy chcieliby zmienić swoją księgowość (na lepszą, na tańszą albo na droższą). Proponujemy im w przypadku podpisania umowy na stałą współpracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, usługi księgowe w cenie 50% wynegocjowanej wartości podstawowej usługi przez okres pierwszych 2 miesięcy.


"Mój własny biznes"
to oferta skierowana do Klientów, którzy zaczynają swój biznes. Dla wszystkich nowych podmiotów, które już powstały, lub zamierzają powstać, proponujemy naszą pomoc "krok po kroku" przy rejestracji działalności gospodarczej/firmy, konsultacje i optymalny wybór formy opodatkowania, oraz po podpisaniu umowy na stałą współpracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, prowadzenie księgowości przez okres pierwszych 2 miesięcy ze zniżką 50%, a przez kolejne 2 miesiące ze zniżką 25% z możliwością przedłużenia okresu o kolejne 2 miesiące.